Správa

Mapy


Detailné znázornenie geografických polôh obcí, ktoré sú členmi VSP MAS CHJ

 

Detail celistvého územia verejno - súkromného partnerstva MAS CHJ