Správa

Základné údaje

Počet obyvateľov 10 689 
Rozloha 30 374
Hustota obyvateľstva 36 obyv. na km2
Počet obcí 9
- z toho mestá 0
Počet obyvateľov najväčšej obce 4 060 - Podbrezová
Administratívne zaradenie – okres/y Okres Brezno
Administratívne zaradenie – kraj/e Banskobystrický kraj

  • Počet obcí zaradených do pólov rastu Kohézne póly rastu mimo záujmového územia inovačných pólov rastu: Nemecká, Podbrezová, Predajná. Obce podporované z EAFRD mimo záujmového územia inovačných pólov, nie sú pólmi rastu: Dolná Lehota, Horná Lehota, Jasenie, Mýto pod Ďumbierom, Bystrá, Ráztoka.